Kontakti

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca

Baznīcas iela 1, Baltezers,

Ādažu novads 
LV 2164 
info@adazudraudze.lv
www.twitter.com/CarnikavasBaznica
https://www.facebook.com/CarnikavasBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: macitajs.ivars@adazudraudze.lv 


Draudzes mācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS
Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: macitajs.janis@adazudraudze.lv 

 

ARTŪRS VEISPĀLS - Draudzes pārvaldes komisijas vadītājs un draudzes īpašumu un juridiskā nozares v.i.:

‍Mob.tel. 29218189,

e-pasts: prieksnieks@adazudraudze.lv

 

ARMANDS MEDNIS - pārvaldes loceklis, mantzinis un saimniecības nozares vadītājs
‍Mob.tel. 29145761,  

e-pasts: info@adazudraudze.lv

MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - pārvaldes locekle, komunikācijas nozares vadītāja
Mob.tel. 26475178,

e-pasts: marta.rova@gmail.com, info@adazudraudze.lv

 INGA SONDORE - pārvaldes locekle, izglītības nozares un svētdienas skolas vadītāja
Mob.tel. 29248905,

e-pasts: svetdienasskola@adazudraudze.lv 

 

INESE LAUBENBAHA - pārvaldes locekle, diakonijas nozares vadītāja, dievkalpojuma nozares pārstāve
Mob.tel. 29192611, 

e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com diakonija@adazudraudze.lv 

 

ALEKSANDRS HUDOBKINS - pārvaldes loceklis, pārstāv saimniecības un AGAPES nozari
‍Mob.tel. 22335730,

 e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com

ARNIS SĪPOLS - pārvaldes loceklis, un dievkalpojumu nozares vadītājs, pērminders
Mob.tel. 29252909,

e-pasts: arnis.sipols@pgm.lv

GATIS PŪCĪTIS - pārvaldes loceklis un īpašumu un juridiskās nozares vadītājs
Mob.tel. 29234323,

e-pasts: pucitis@inbox.lv

AIGA VASIĻEVSKA - pārvaldes locekle,  AGAPE (viesmīlības) nozares vadītāja, ALFA kurss
Mob.tel. 26564149,

e-pasts: aiga.vasilevska@gmail.com

IEVA UTĀNE - pārvaldes locekle, finanšu un lietvedības nozares pārstāve, AGAPE nozares
un svētdienas skolas nozares pārstāve
Mob.tel. 26829355,

e-pasts: ieva.utane@gmail.com 

ILZE LIEPIŅA - pārvaldes locekle,
revidente, laulību koordinatore, AGAPE (viesmīlības) nozares vapārstāve
Mob.tel. 26529558289,

e-pasts: illie@inbox.lv

SANDA CIELĒNA - pārvaldes locekle, AGAPE (viesmīlības) nozares 
Mob.tel. 28658866,

e-pasts: sanda.cielena@gmail.com 

 DACE AKMENTIŅA - muzikālās nozares vadītāja
‍Mob.tel. 29670447,

e-pasts: dakmentina@inbox.lv

DACE VEISPĀLE - lietvede
Mob.tel. 28398000,

e-pasts: lietvediba@adazudraudze.lv

________________________________________________________

Revidents:

ĒVALDS DAUDZE
Mob.tel. 29227982, e-pasts: jbrugis@inbox.lv

________________________________________________________

Iepazīties ar draudzes pārvaldes komisijas sastāvu var arī šeit: https://ej.uz/parvaldes-komisija

 

www.baltezerabaznica.lv
www.carnikava.lv
 

© 2024. Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Visas tiesības aizsargātas

Izstrādātājs: